.
Бегущая строка в HTML 21.06.2018р. о 17:00 відбудуться загальні збори для батьківської громадськости черга денна: звіт керівника ДНЗ № 272 Добровольської Л.М.

річний звіт про діяльність

ЗВІТ

Завідувача Добровольської Л.М. КЗО ДНЗ (ясла-садок) № 272 комбінованого типу ДМР з питань статутної діяльності у 2016-2017 н.р.

15.06.2017 р. 17:00, музична зала Загальні батьківські збори

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед коллективом та громадькістю».

МЕТА: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

    Доброго дня усім присутнім у цій залі. Для мене минув 21 рік моєї роботи як керівника дошкільного навчального закладу. Настав час підвести підсумки нашої з вами роботи протягом 2016-2017 н.р.

        КЗО ДНЗ (ясла-садок)№ 272 комбінованого типу розпочав функціонування у 1968 році. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

- Музично-спортивна зала;

- Кабінет вчителя-логопеда;

- Методичний кабінет та медичний блок;

- Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- Сучасний спортивний та ігрові майданчики.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 220 місць для дітей від 2 до 6(7) років. Групи комплектувались переважно у серпні-вересні електронна реєстрація дитини в ДНЗ (електронна черга).

У 2016-2017н.р. укомплектовано 12 вікових груп:

- 3 групи раннього віку- 74 дітей

- 9 груп для дітей дошкільного віку (із них 2 групи – для дітей з вадами мовлення 29 дітей) - 205 дітей. Зарахування дітей відбулось у вересні та протягом навчального року за наявності вакантних місць, та відповідно до черговості електронного запису дітей до дитячих садків.

Цього року заклад відвідувало 260 дітей, з них:

- Раннього віку 56 дітей;

- Дошкільного віку 204 дитини;

- Випущено до школи 60 дітей.

За звітний період прийшло 97 дітей. Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, службовців, підприємців, не працюючих. Навчально-виховний процес у ДНЗ забезпечують 58 працівників, 28 молодшого обслуговуючого персоналу, 2 медичних працівника, 28 педагогів, у тому числі вихователь-методист, вчитель-логопед, 1 музичний керівник, 20 вихователя. З них 16 мають повну вищу освіту, 13 – базову освіту.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

8 – вища категорія

1 – вихователь 1 категорії

2 – вихователь ІІ категорії

9 – спеціаліст

10 – вихователь-методист

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується планове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного, у поточному році проатестовано 7 педагогів.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 5 педагогів.

Курси підвищення кваліфікації проходять за графіком.

Станом на 15.06.2017 р. у закладі на вакансії: 0,9 ставки -  4 вихователя, практичний психолог, музичний керівник , помічник вихователя.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розтановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністною та позитивною результативністю.

Головною метою діяльності коллективу ДНЗ № 272 є створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, виховання особистості дитини, національна спрямованість освіти, створення доброзичливої, творчої атмосфери, де враховувалися б інтереси та бажання дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базисно-особистісної культури.

Пріоритетні  завдання  та напрямки роботи ДНЗ у 2016-2017 навчальному році

- Продовжувати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників в інтеграції сім’я – дитячий садок

- Виховання соціально компетентного дошкільника в умовах ДНЗ

- Розвиток творчої особистості дошкільника засобами музичного виховання

- Забезпечення економічної компетентності дошкільників в сферах життєдіяльності

Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.

Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров’язберігаючих технологій.

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходяться дотримання санітарно-гігієніних вимог до умов та режиму виховання дітей. Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньо-виховний процес дозволило покращити стан здоров’я, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

З метою проведення моніторингових досліджень стану здоров’я дошкільників та на виконання розпорядження амбулаторії загальної практики № 5 у 2017 р проведено медичний огляд дітей 6 р.ж. та 5 р. ж.. поглибленому медичному огляду підлягало всього дітей 125, було оглянуто 90 дітей. Згідно з медичними висновками , проведеними спеціалістами (окулістом, лором, хірургом) встановлено та виявлено такі патології: ЛОР-патологія: 40 дітей, окуліст – 6, хірург – 32. У структурі захворюваності дітей дошкільного віку ДНЗ № 272 перше місце посідають хвороби Лор-органів,  друге – опорно-рухового апарату, третє – зору. Дітей з нормальним фізичним розвитком всього 223, що становить 86%.

Дітей з відхиленням фізичного розвитку – 24, що становить 9%. По групам здоров’я розподіл проведено таким чином:

І група здоров’я – 223 дитини

ІІ група здоров’я – 37 дітей.

На диспансерному обліку перебуває – 81 дітей по захворюванням.

Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню Санітарного регламенту у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.

У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні технології та методики. Окрім програми «Дитина в дошкільні роки» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», ДНЗ впроваджує парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання варіативної частини навчального плану:

- Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки» - К. Крутій.

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Т. Шкваріної

- «Радість творчості» - Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик.

- «Граючись вчимося». Англійська мова. Прогорама для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (С.Гунько; Л.Гусак; З.Лещенко).

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.В.Лохвицька.

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки діяльності дошкільного закладу.

Моніторинг рівня засвоєння вимог Базового компоненту дошкільної освіти дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом.

За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програм «Дитини в дошкільні роки», «Впевнений старт» зроблено висновок щодо загальної компетентності дітей, свідчить, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає і на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності. А це в свою чергу свідчить про ефективність освітньо-виховного процесу.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Вихователь-методист організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2017 р. вихователем-методистом було обстежено 71 дитини старших груп ДНЗ. Аналіз результатів показав, що найкращі показники старші дошкільники мають за такими пізнавальними процесами, як увага (високий рівень – 72,6%), порівняння (високий рівень – 63,4%), сприйняття (високий рівень – 60%) і логіка (високий рівень – 54%) дітей. Стан розвитку вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі показує, що 3% дітей не вміють працювати за словесною інструкцією і 12% - не вміють працювати за зразком. Більшість дітей мають високий рівень розвитку діагностичного показника готовності до школи. Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі. Вихователь-методист щорічно відстежує рівень успішності навчання випускників у 1-му класі.

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 272 протягом 20 років здійснює завідувач Добровольська Л.М., педагог вищої категорії, педагогічне звання «вихователь-методист», «Відмінник освіти України».

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

- Педагогічна рада,

- Батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп,

- Профспілковий комітет,

- Загальні збори батьків та членів трудового колективу

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

  1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису
  2. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість цієї роботи завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння іноваційними методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу медико-педагогічного  консультативного пункту.
  3. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому з вересня 2012 р у ДНЗ з’явився власний веб-сайт. Який  постійно оновлюється діловодом Пономаренко М.В.

Інформація розрахована в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві новинки, фотогалерея, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

  1. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ були 67 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
  2. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо – це невід’ємна складова успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України про освіту) в розмірі 100%. Кращі працівники були відзначені грамотами директора та начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
  3. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалось через батьківський комітет, загальні батьківські збори, дні відкритих дверей.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів

- Виготовлення саморобок разом з дітьми

- Спільні виставки, участь у святах «Осінній ярмарок», «Родинні свята», "Зірки Тополинки"  Дні відкритих дверей, спортивні свята в группах старшого дошкільного віку з залученням батьків.

Було проведено цикл занять для дітей від 4-х до 7-ми років за парціальною программою з розвитку соц.навичків «Вчимося жити разом».

Працівники дошкільного закладу займають активну соціально-життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня. Впродовж 2016-2017 н.р. педагогічний коллективом проведено методобєднання для вихователів ДНЗ міста, а також брав участь у:

- Музичними керівниками показані відкриті заходи для слухачів обласного інституту післядипломної практики

- Методичних об’єднаннях району

- Міській студії «ФАХ»

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку не виявлено.

Виконання норм харчування за 1 квартал 2017 р. виконано на 92%. Це пояснюється тим, що протягом січня – березня 2017 р. у зв’язку з недостатністю фінансування бюджетних коштів простежувалося недопостачання таких продуктів: м’ясо, риба, молоко, овочі. Дотримувати вартості харчування та виконувати норми харчування, як того вимагає Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах № 298/227 від 17.04.2006р. одночасно неможливо через недостатність виділених бюджетних коштів для організації харчування та нестабільність поставок.

Внесено зміни до Закону України «Про дошкільну освіту» наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2014 р. № 76-У111, а саме: «Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60% ( у міській місцевості) від вартості харчування за день. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановляється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах».

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу технології приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей .

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- Багатодітні сім’ї (50%) від вартості харчування – 24 дітей.

- Діти-чорнобильці – 1

- Малозабезпечені сім’ї – 12

- Опікуни – 1

- Діти АТО - 6

- Діти переселенці - 6

ДНЗ (ясла-садок) № 272 комбінованого типу є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Закону України про охорону дитинства, сімейний кодекс.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. №1/9 – 811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. №1/9 - 352, від 04.10.2007р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

- Надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини

- Створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

З урахуванням специфіки місця розташування поблизу діючих об’єктів підвищеної небезпеки – завод «Преса», завод «Полімермаш», «Дніпрохімбуд», належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.

Діяльність адміністрації: спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Протягом звітнього періоду проведено два тематичних тижня : "Тиждень знань з основ життєдіяльності дитини", "Тиждень безпеки дорожнього руху" із запрошенням працівників патрульної поліції МНС та лікарів педіатрів. Річний план роботи ДНЗ виконано на 100 %, (методичною службою готується аналіз роботи педагогічного колективу та складається план роботи на новий навчальний рік)

За звітний період випадків травмування дітей та працівників ДНЗ не зафіксовано. Педагогами закладу проводиться систематична  роботащодо запобігання випадків трав матизму серед дошкільників (згідно річного плану) та просвітницька роболта серед батьків.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує міський бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом управління освіти. Фінансові асигнування на 2016 р. заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.

До вирішення завдань адміністрацією залучається батьківська громадськість: в ДНЗ працює батьківський комітет закладу та групові батьківські комітети, які планують та здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про батьківські комітети та Статуту. Рішення прийм аються на загальних зборах коллективу та батьків, або осіб що їх замінюють, групових батьківських зборах.

Представники батьківського комітету з боку батьків контролюють всі напрямки діяльності закладу: організацію навчально-виховного процессу, харчування. Стан медичного обслуговування дітей, роботу пільгової контингенту, стан матеріально-технічної бази закладу тощо. Про підсумки контролю представники батьківського комітету звітують під час засідань загальних зборів коллективу та батьків, або осіб , що їх замінують. Рішення про залучення благодійних батьківських внесків та визначення напрямків їх використання прийм аються на засідання батьківського комітету та групових батьківських зборах.          

У звітному періоду за кошти районного бюджету зроблено: поточний ремонт кровлі (3-й блок) – 105 320 тис. грн. Надходження бюджету – усього 2 993 449,00 із них:

Оплата праці: заробітна плата – 1 337 420,00; продукти харчування 835 306,00; оплата послуг (крім комунальних) – 112 914,00; оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 422 227,00.

Виконані основні види робіт ( благодійна добровільна допомого батьків):

- «Тривожна кнопка» -3100 грн.(в м-ць 310 грн.)

- Ремонт технологічного обладнання на харчоблоці, пральні– 2600 тис.грн.